Info / Ny med MX?

Ny med MX?

Motocross er Norges desidert største motorsykkelgren i Norge og står for hovedandelen av NMFs medlemmer. Det er et betydelig antall anlegg for Motocross over hele landet og banene ligger ofte i kupert terreng med sand-eller jordunderlag.

Hva kreves for å kjøre?

For å delta på trening må en utøver ha:

Lisens for motocross.
Nødvendig kjøreutstyr.
Godkjent motorsykkel.

Kjøre på en bane godkjent av NMF, i regi av en klubb tilsuttet NMF med godkjent aktivitetsleder tilstede.

All kjøring reguleres etter NMFs reglement.

I Norge er det tillatt å kjøre motocross på spesielt godkjente områder og i regi av en klubb som er medlem i NMF.

Alle som kjører motocross må ha lisens. Det finnes nybegynnerlisens som du kan løse når du møter opp på en motocrossbane. For å få trenings- eller konkurranselisens må du fullføre et e-læringsbasert teorikurs som er gratis. I tilleg må du ha en praktisk del som gjennomføres i regi av greninstruktør.

I motocross kan du kjøre fra den dagen man fyller 5 år.


Har du spørsmål om hvordan du kommer i gang med MX, ikke nøl med å kontakte oss:
Kontakt oss
Nord-Odal MX Klubb | Org.nr: 989 423 495 | Syningomvegen 353, 2124 AUSTVATN