Info / Lisens

Lisens

 
E-basert lisens teorikurs

NMF innfører nå et e-læringsbasert teorikurs for alle som skal ta lisenskurs. Dette kurset er felles for alle grener innen båt, motorsykkel og snøscooter. Kurset erstatter ikke grenvis teoretisk og praktisk opplæring, men vil sikre at alle har nødvendig teoretisk plattform for å kjenne til de lover, regler og verdier som vår idrettsvirksomhet bygger på.

Etter gjennomført kurs foregår den resterende opplæringen i en klubb. Kurset ligger fritt tilgjengelig på nett, og det er gratis å gjennomføre det. Man må imidlertid være registrert i NIF, da det krever pålogging med den samme identiteten som man har i «Min idrett».

Kurset er obligatorisk for:
-Alle som skal søke om utøverlisens fra det året de fyller 13 år, også de som tidligere har hatt barnelisens.
-Minst en foresatt (forelder eller verge) for barn i alderen 5 til 12 år.

Kurset anbefales for:
-Alle som skal være ansvarshavende for barn og ungdom i alderen 5 – 16 år under trening og konkurranser. For ansvarshavende krever reglene at disse skal kjenne til innholdet i dette kurset ved enten å selv ha utøver- eller funksjonærlisens, ha gjennomført kurset eller å skrive under på at man kjenner til det faglige innholdet som kurset dekker.
-Foresatte for ungdom fra 13 år som skal ta lisens for første gang.
-Personer som skal ta sikkerhetslederkurs.

Ordningen settes i drift umiddelbart, men det blir en liten overgangsperiode før alle greninstruktører er på plass. I den perioden vil også opplæring med lisenskurslærere bli godtatt. Fra 2015 er det ikke krav til lisenskurs teori før det året man fyller 13. Man må imidlertid ha praktisk opplæring allerede fra man er fem år. Det blir opp til greninstruktøren å vurdere hver enkelt når det gjelder å ha oppnådd de praktiske ferdigheter som kreves for å søke om barneli-sens eller ordinære lisenser beregnet på de fra 13 år og opp. Søknadsskjemaet for lisens inneholder noen punkter som greninstruktør må signere på at man har vært gjennom og/eller behersker.

GRENINSTRUKTØR
Lisenskurslæreren blir nå erstattet av en såkalt «greninstruktør». Alle lisenskurs-lærere får tilbud om å konvertere til greninstruktør på en enkel måte. Samtidig kan andre også søke om å bli det. NMF ønsker at alle klubber har egne godt kvalifiserte greninstruktører. Minstekrav er at man er aktivitetsleder eller trener, men man må også dokumentere at man er egnet til å drive praktisk opplæring innen den grenen man søker for. Søknadskjema for greninstruktører finnes på www.nmfsport.no.

LOGG INN PÅ NETT HER:
1. Åpne kurs.idrett.no
2. Logg på med ditt brukernavn og passord (samme som i «Minidrett»)
3. Klikk på «Særforbund»
4. Klikk på «Motorsportforbundet»
5. Klikk på kurset.
Nord-Odal MX Klubb | Org.nr: 989 423 495 | Syningomvegen 353, 2124 AUSTVATN