Info / Forsikring

Forsikring

Ulykkesforsikring

Alle utøverlisenser inneholder ulykkesforsikring, vilkårene finner du i brosjyren nederst på siden. For barn 5-12 år gjelder vilkårene i NIFs Barneidrettsforsikring. Disse vilkårene finner du her.

Fra sommeren 2011 har NMF fått en betydelig forbedret forsikringsavtale for forbundets lisensierte utøvere. Nå vil det lønne seg å velge lisenstype ut fra hvor god forsikring man ønsker å ha. Maksimal forsikringsdekning oppnår man ved å tegne internasjonal lisens. Nasjonal lisens og ungdomslisens gir utvidet dekning, mens øvrige lisenser har en minimumsløsning på forsikringssiden som kun gir en grunnleggende dekning. For barneidrett gjelder egne vilkår innen norsk idrett.

Nytt er det også at man nå kan få rådgivning om idrettskader ved å ringe IDRETTENS HELSETELEFON – tlf.nr. 02401 – når noe inntreffer.

NB: I Europa/EØS området må alltid også Europeisk Helsetrygdkort medbringes. For informasjon og bestilling se www.helfo.no

Den nye forsikringen gjør det viktigere å studere forsikringsvilkårene og velge lisens ut fra dette. Nå har altså utøverne en valgmulighet og ansvar for å sette seg inn i vilkårene. Tabellen under viser dekningssummene i de tre kategoriene for utøvere over 13 år.

Forsikringen omfatter alle som har løst og betalt lisens i NMF, og forutsetter at vedkommende er medlem av norsk folketrygd. For en årslisens gjelder lisensen fra den dato den betales og til avtalens forfallsdato. Den gjelder for organisert trening eller konkurranseaktivitet i regi av NMF medlemsklubb. Kjøretøy som benyttes kan være uten skilt, men skal være registrert i NMF sitt konkurransekjøretøyregister, baner/anlegg/kjøreområder skal være godkjent av NMF.

I forbindelse med internasjonal lisens som gir maksimal forsikringsdekning garanterer avtalen også at forsikringen skal oppfylle de særkrav som de internasjonale forbundene NMF er tilsluttet til en hver tid stiller for individuell forsikringsdekning for idrettsutøvere.

Det er viktig å merke seg begrensningene i forsikringen. Den gjelder ikke ved deltakelse i aktiviteter organisert av personer, juridiske enheter eller organiser som ikke er tilsluttet NMF eller de internasjonale organisasjoner forbundet er medlem av. Den gjelder heller ikke hvis skade skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg for sykdom og ikke hvis man er sykmeldt. Forsikringen er kun gyldig når det brukes godkjent sikkerhetsutstyr. Skade på briller/kontaktlinser, kjøretøy og kjøretøy og bekledning dekkes ikke.

Behandling/operasjon skal skje etter avtale med If innenfor de frister som gjelder for de ulike forsikringsgruppene. Ring If – Idrettens Helsetelefon – telefon 02401.

For internasjonal lisens/maksimal dekning skal oppstart av undersøkelse/behandling skje innen 1 måned og for nasjonal lisens/ungdomslinse/utvidet dekning er gitt en oppstartsgaranti på 3 måneder. Det presiseres at det ikke gjelder slik garanti for grunnlises.

Tannskader, undersøkelser og behandling av akutte skader må håndteres innen 2 år fra skadedagen.

Det forutsettes at operasjoner og billeddiagnostikk skal godkjennes av If på forhånd.

Se tabell for fullstendig oversikt over dekningsgrad ved de forskjellige lisenstyper.
 
Hvordan melde inn skade til NMF

Når en skade har oppstått under trening eller løp skal denne meldes inn til forbundskontoret. Det skal benyttes egne skjemaer for dette. Skjemaene finnes under dokumentsenteret.

Det finnes et eget skjema for skader som har oppstått på trening og for skader som har oppstått under løp. På det individuelle skadeskjemaet skal det krysses av for Ja eller Nei for om utøveren ønsker tilsendt forsikringspapirer for å melde skaden inn til forsikringsselskapet, dette skal vurderes og underskrives av lege. Det er viktig at det krysses av på dette feltet for å gi riktig saksbehandling. Skader som har oppstått under løp skal meldes inn på skjemaet Legerapport. Skjemaene skal være underskrevet at legen på stevnet.

Skader som har oppstått under trening skal meldes inn på skjemaet Treningsskade. Dette skal fylles ut og undertegnes av treningsansvarlig og sanitetsansvarlig under treningen. Har skaden skjedd under trening eller løp i utlandet må det sørges for at de nødvendige papirene sendes inn til forbundskontoret.

Tilleggsforsikring - reiseforsikring

De fleste – spesielt de som reiser utenlands- bør ha privat reiseforsikring i tillegg. Vær imidlertid oppmerksom på at vanlig, ordinær reiseforsikring har unntak knyttet til motorsport som utøves som konkurranseidrett og trening til slike konkurranser.

Dersom du har din reiseforsikring i Europeiske/If kan du få kjøpt tilleggsforsikring for dette ved å ringe 21 49 50 00. Tilleggsforsikringen koster kr 1 990. Du må oppgi polisenummer på din helårs reiseforsikring og lisensnummer i NMF .

Lisensforsikring er i sitt vesen en ulykkesforsikring som gir erstatningsutbetaling ved varige tilstander som invaliditet og død. De beste variantene har også gode vilkår knyttet til behandlingsutgifter hjemtransport m.m. Det er dette som er hoveddekningen og den kan ikke erstattes av en reiseforsikring, kun suppleres

Alle som reiser – også de som har lisensforsikring gjennom NMF – tilrådes å ha reiseforsikring. Da får de dekning for reisegods, reisesykdom, reiseansvar, reiseulykke ,avbestilling o.s.v på alle sine reiser.

• NMF-medlemmer som kun konkurrerer og trener i Norge/Norden trenger neppe å tegne tilleggsforsikring for å gjør reiseforsikringen gjeldende under motorsport i trening og konkurranse. Dette fordi summen av lisens og offentlig helsevesen kan bli vurdert som god nok trygghet.
• NMF medlemmer som konkurrerer og trener innenfor EU-land , kan også vurdere summen av lisens og helserettighetene som følger av Norges EØS-medlemskap ( behandling på offentlig sykehus) som godt nok. Gjør de ikke det, må de tegne tilleggsforsikring til sin reiseforsikring, d.v.s. følge oppskriften ovenfor. Det siste er vår anbefaling.
• NMF-medlemmer som konkurrerer og trener utenfor EU-land, anbefales på det sterkeste å kjøpe tilleggsforsikringen. Dette fordi selv den beste lisensen kan bli utilstrekkelig når det gjelder behandlingsutgifter og hjemtransport og utøveren kan da risikere å få store utgifter selv eller (enda verre) ikke få nødvendig hjelp.
 
IF forsikringsbrosjyre finner du her.
Nord-Odal MX Klubb | Org.nr: 989 423 495 | Syningomvegen 353, 2124 AUSTVATN